Ett av de svåraste stegen med att utveckla en produkt är att ta den från en ide till en fysisk prototyp. Detta är extra sant om det är första gången man gör det. Det kan kännas mycket svårt att förverkliga sin ide och man gruvar sig för att ens försöka. Detta är en känsla som nästan alla uppfinnare känner när de utvecklar sin första produkt. Detta skall dock inte hindra dig. Att utveckla en produkt är lättare än du tror och det är mycket tillfredsställande att känna att man förverkligar sina idéer. Det tilltalar både din praktiska och din artistiska sida.

lampaNär vi säger utveckla en produkt menar vi inte att det måste vara en fysisk produkt. Det kan också vara en webbsida, en app, en tjänst eller annan virtuell vara.

Det har aldrig varit lättare att utveckla din ide till en prototyp och en färdig produkt än vad det är idag. Teknologiska framsteg de senaste 10 åren har inneburit att vi nu kan skriva ut en prototyp och delar till en prototyp direkt i våra hem genom att använda en 3D printer. Detta krävde tidigare avancerad utrustning och kvalificerad tekniker. Tekniker som kunde skära och svarva ut de delar som behövdes.

3D skrivare som skriver ut i plast är idag billiga och kan vara ett mycket bra köp om man vill förverkliga sina idéer. 3D modeller i plast kan ofta vara mycket bra för att visualisera sina idéer och upptäcka eventuella problem även om den slutgiltiga produkten skall vara gjorda av andra material. Med en färdigdesignad 3D design som utvecklats i plast kan man sedan skicka iväg designen och få den utskriven i metall eller annat material.

3D skrivare som kan använda sig av metaller är mycket dyrare än plast skrivare och inte något som man normalt vill köpa själv. Det är ofta billigare att låta ett företag som erbjuder denna tjänst skriva ut den slutgiltiga prototypen i metall. Om man har en färdig prototyp och ett patent kan man sedan mer aktivt försöka påbörja produktion av produkten eller licensiera ut den till ett etablerat företag. När man har en prototyp och ett patent är det också mycket lättare att få finansiering.

Att det är lättare än någonsin att ta sin produkt från ide till verklighet innebär dock inte att det är lätt. Det första steget är som tidigare nämnt det svåraste. Att bestämma sig att förverkliga sin ide. Ett beslut du förmodligen redan undermedvetet har tagit om du läser denna sida.

Innan du bestämmer dig för om du bör utveckla din ide eller inte bör du ta reda på om produkten har  potential. Ett populärt sätt att göra detta är genom att prata med familj och vänner. Detta är en mycket dålig indikator på om en produkt är en bra ide eller inte. Dina vänner kommer vara stödjande oavsett om produkten är galen eller fantastisk. Det är mycket få vänner som är villiga att tala om för dig att en ide är dålig. Om en vän är kritisk mot din ide skall du inte bli arg och säga andra gillar den. Du skall istället vara mycket tacksam för vännens ärlighet. En ide behöver inte nödvändigtvis vara dåliga bara för att vännen säger att den är det. Men du skall verkligen lyssna på dennes åsikter och utvärdera dem. En negativ kommentar är på detta stadium mer värd än 1000 positiva kommentarer. Den negativa kommentaren ger dig chans att förbättra din ide.

bra ideVänner och familj är med andra ord en dålig informationskälla. Detta innebär dock inte att det inte finns andra sätt att ta fram värdefull information. Främlingar kan utgöra en mycket bättre informationskälla. Du vill kanske inte beskriva din ide i detalj för en främling men du kan fråga dem om de lider av det problem som din produkt skall lösa. Försök att ställa icke ledande frågor för att få korrekta svar. Du kan avsluta undersökningen med en mer ledande fråga där du frågor om de skulle vara intresserade att köpa en produkt som gör det din produkt gör.

Det finns även hjälpgrupper i hela Sverige som kan hjälpa dig utvärdera idéer.

Det finns en stor mängd information tillgänglig online som kan vara mycket värdefull när du utvecklar din ide. På internet kan du se om det finns liknande lösningar, vilka eventuella konkurrenter som finns och hur stor marknaden du vill ge dig in på egentligen är.

Att marknaden för en produkt är relativt liten är inte alltid ett problem. Den kan fortfarande vara en bra sysselsättning för dig även om produkten aldrig kommer skapa ett jättestort företag.

Om produkten har en potentiell marknad och kan utvecklas utan att det kostar alltför mycket bör man nästan alltid göra det. Även om produkten aldrig tjänar några pengar så lär man sig mycket inför sin nästa ide. Om en ide kräver en större kapitalinvestering är det mycket viktigt att man genomför omfattande marknadsundersökningar och produktutvärderingar innan man förverkligar projektet.

Det är vanligt att äldre litteratur säger att en framgångsrik produkt måste lösa ett vanligt problem. Vi håller inte med om detta. Det var en gång sant men i dagens konsumtionssamhälle räcker det att produkten väcker ett begär för att den skall kunna bli framgångsrik.

Det första steget i att visualisera din produkt är att skissa ut den på papper eller i elektronisk form. Vi rekommenderar att du jobba med två skisser. En skiss där du visualiserar produktens design och en annan där du listar de egenskaper och funktioner som du vill att din produkt skall ha. Genom att visualisera det på papper först kan man ofta se om det finns något som man kan förbättra eller ändra redan från dag ett. Detta låter dig även se problem som man kanske inte tänker på när man bara har iden i huvudet. När man har vad anser vara en klar visualisering av produkten kan man gå vidare till att producera sin första prototyp.