Forexmarknaden är världes största finansmarknad och här omsätts enorma belopp varje år och under år 2019 motsvarade den genomsnittliga dagsvolymen 6,6 triljoner USD. Det är många olika aktörer som är aktiva på forexmarknaden. Några exempel på viktiga och inflytelserika aktörstyper är affärsbanker, investmentbanker, centralbanker, hedgefonder, poolade fonder, managers av privata förmögenheter och företag med exponering mot utländsk valuta.

forex

Vilka valutor handlas det med på FX-marknaden?

Det handlas med massor av olika valutor på den här marknaden, men om vi tittar på volym och antal transaktioner så blir det tydligt att några få valutor dominerar stort och utgör en mycket stor andel av FX-marknaden. De fyra största är USD, GBP, JPY och EUR. Valutaparet EUR/USD är det mest handlade paret och år 2019 bestod närapå en fjärdedel av alla affärer på FX-marknaden av detta par. EUR/USD är därför ett valutapar som har oerhört hög likviditet, och handeln med EUR/USD karaktäriseras av tajta spreads.

Om man vill handla med valutor som inte är riktigt lika stora men som ändå har hög likviditet kan man till exempel titta närmare på AUD, CHF, CAD och NZD.

På forexmarknaden handlar man alltid i par, där en enhet av basvalutan byts mot en viss mängd av motvalutan. I exemplet EUR/USD är det euron som är basvaluta och dollarn som är motvaluta.

Exempel: Växelkursen EUR/USD 1.4700 innebär att 1 euro byts mot 1 dollar och 47 cent USD.

(Eftersom engelska är det dominerande språket på den globala forexmarknaden anger man vanligen växelkurser med punkt som decimaltecken.)

Som nämnts ovan är EUR/USD det mest handlade valutaparet på forexmarknaden. Därefter följer USD/JPY där den japanska yenen är motvaluta. På tredje plats hittar vid GBP/USD med brittiska pund som basvaluta.

Vad innebär scalping på FX-marknaden (”forex scalping”)?

När handlare talar om scalping avser de en strategi där man försöker göra massor av små vinster genom att öppna och stänga positioner många gånger per dag. Scalping förekommer på flera olika marknader, inklusive aktiemarknaden och forexmarknaden, där det är möjligt att tjäna pengar på små kursrörelser.

På forexmarknaden är det vanligt att handlare som ägnar sig åt scalping använder sig av ett semi-automatiserat system som bygger på signaler. Dessa signaler härör från teknisk analys, där man använder sig av historisk marknadsdata för att försöka upptäcka mönster i handeln och använda dessa mönster för att öppna och stänga positioner vid rätt tillfällen.

bitcoin

Vad är valuta carry-handel?

Valuta carry handel (på engelska heter det currency carry trade) genomförs vanligen genom att en handlare lånar valuta som lånas ut till låg ränta och växlar den mot en valuta som ger högre ränta på sparande. Carry-handel är en typ av valutaspekulation.

Småskalig FX-handel för privatpersoner

Numera är det möjligt för vanliga privatpersoner att ägna sig på FX-handel utan att hela vinsten äts upp av höga transaktionskostnader. Det beror på internet, som gjort det möjligt för valutamäklare att lansera handelsplattformar på nätet där vanliga privatpersoner kan handla. För att komma igång behöver du skaffa ett konto hos en mäklare (Engelsk länk, välj med omsorg) och göra en första insättning. Därefter kan du själv köpa och sälja valutor, och förhoppningsvis få till en vinnande strategi. Att handla med valutor innebär dock en risk, så man bör aldrig handla med pengar man inte har råd att förlora.