marknadsföringMarknadsföring fyller en mycket viktigt funktion när man försöker lansera en ny produkt. Detta är extra sant om man har uppfunnit en produkt som ingen vet existerar. Som ingen letar efter även om de gärna skulle köpa den om de visste att den fanns. Det är därför upp till dig att med hjälp av marknadsföring informera potentiella kunder om din produkt.

Det är mycket vanligt att nya företag som lanserar en ny produkt har relativt lite pengar och det är därför mycket viktigt att du spenderar dina pengar på ett så klokt sätt som möjligt. Internets framväxt och viral marknadsföring har gjort detta lättare än någonsin att nå ut till en stor publik utan att behöva spendera stora summor pengar. Gorilla marknadsföring och andra nytänkande marknadsföringsidéer kan låta dig nå ut till en stor mängd människor för en relativt liten kostnad.

Det är bara din egen fantasi som sätter gränserna för hur du kan marknadsföra din produkt. Dra nytta av trender, virala sensationer och nyhetsvärdiga evenemang för att få gratis marknadsföring.

Nedan kommer jag att lista ett antal olika metoder du kan använda för att nå en stor publik till en liten kostnad.

Press meddelanden

tidningDagstidningar och andra tidningar letar alltid efter nya saker att skriva om. Om du skickar dem ett pressmeddelande som innehåller intressant information som är relevant för deras läsare. Det är i de flesta fall möjligt att skriva ett pressmeddelande som är både intressant och som samtidigt informerar allmänheten om din produkt. Det är viktigt att pressmeddelandet inte framstår som marknadsföring.

Ett effektivt pressmeddelande bör innehålla välskrivna texter, ett flertal mediebilder och kontaktinformation som gör det enkelt för en journalist att ställa frågor. Det är viktigt att komma ihåg att många journalister är stressade. Chansen att en nyhet blir publicerad är mycket högre om du förser dem med ett utkast av en färdig nyhetsartikel på ämnet.

Internet Annonsering

Internet annonsering gör det möjligt att rikta sin marknadsföring mot de kunder som är mest troliga att vara intresserade av att köpa din produkt. Tjänster såsom Google Adwords gör det möjligt att rikta dina annonser mot kunder inom ett visst land som letar efter information baserat på vissa nyckelord. Du betalar bara om en potentiell kund klickar på annonsen och går till din webbsida.

Det är möjligt att förfina annonserna tills du når en bra konverteringsgrad för dina annonser. Detta gör det möjligt att långsamt öka sin annonseringsbudget allt eftersom man tjänar mer pengar. Detta kan ge en långsam men stabil tillväxt.

Bli en expert

Försök att positionera dig som en expert inom ett område så att media kontaktar dig när de behöver uttalande inom ett visst område. Detta ger dig bra möjligheter att marknadsföra dina produkter på ett sätt som ger en trovärdig image.

Viralt material

harlem shakeFörsöka att skapa viralt material som sprider sig på internet och som ger dig mycket uppmärksamhet för en liten kostnad. Att skapa viralt material kan vara svårt. Det kan vara mycket svårt att veta vad som kommer spridas viralt eller inte. Ett bra alternativ är därför att försöka att snabbt hoppa på de senaste trenderna genom att skapa version av för tillfälligt populära virala videoklipp.

Om en viss dans såsom ”Harlem Shake” blir populär kan du t.ex. filma en video där du dansar den dansen med din produkt synlig i skärmen.

Gorilla marknadsföring

gorillaGorilla marknadsföring är en teknik där man utnyttjar andra händelser eller events för att få uppmärksamhet för sina produkt. De bästa tillfällena för gorilla marknadsföring är när man veta att traditionell media kommer vara närvarande. Stora sportevenemang kan t.ex. vara bra exempel på tillfällen då gorilla marknadsföring kan få ett stort genomslag. Målet är att göra något som drar stor uppmärksamhet till sig och helst även plockas upp av media som är där. Man bör undvika att göra något som är alltför olagligt. Ett exempel på gorilla marknadsföring kan t.ex. vara att streaka vid ett stort fotbollsevenemang med sin webbadress målad på kroppen.  Om du kan göra något  mer uppseendeväckande så är det alltid bra. Att streaka med en gorilla mask på huvudet är t.ex. troligare att få stor uppmärksamhet än att bara streaka.

Försök att komma på dina egna unika idéer.