När ett företag behöver låna pengar finns det flera olika lösningar som kan vara värda att undersöka. Man kan till exempel låna pengar hos en vanlig storbank eller vända sig till någon av de låneföretag som inriktar sig särskilt på företag. Vidare finns det sajter online där privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner eller till småföretag. Zopa.comnorskkreditt.no och Fundingcircle.com är tre exempel.

Ett exempel på en långivare som inriktar sig på just företag i behov av finansiering är Almi Företagspartner, som ägs av svenska staten. Almi Företagspartner erbjuder förutom vanliga företagslån även särskilda företagslån inom nischer som innovation, tillväxt och export. De har också ett särskilt mikrolån för företag som behöver låna maximalt 200 000 kronor. Du kan läsa mer om Almis olika lån här nedanför.

Alternativ till lån

foretagslanInnan man tar ett lån bör man alltid titta på vilka former av stöd som finns tillgängliga, till exempel hos Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Vinnova, Jordbruksverket, Almi Företagspartner, NOPEF, Swedfund och Länsstyrelsen. Vissa stöd är nationella medan andra är regionala. Eftersom EU:s strukturfonder delar ut en hel del pengar varje år bör man även ta en titt på Verksamt.se.

En annan finansieringslösning som vuxit till sig rejält på senare tid är crowdfunding över nätet. På sajter som fundedbyme.com och kickstarta.nu kan man samla in donationer från personer som vill stödja ens projekt. Ibland tar det sig formen av en slags indirekt potentiell förbeställning av varor, eftersom den som tar emot pengarna förbinder sig att – om projektet realiseras – skicka produkter till donatorerna i enlighet med hur mycket varje donator har bidragit med.

Equity crowdfunding på sajter som till exempel crowdcube.se och ovan nämnda fundedbyme.com används av företag som vill ta in riskkapital i utbyte mot aktier i bolaget. Istället för att på traditionellt vis försöka få in mycket riskkapital från en enda investerare kan man ta in många små belopp från många olika investerare. Observera att det alltså rör sig om riskkapital – inte om lån.

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB, vanligen kallat Almi, är ett svenskt aktiebolag som till 100% ägs av svenska staten. Almi har cirka 50 regionala dotterbolag runt om i landet som ägs av moderbolaget tillsammans med regionala ägare, vanligen landsting eller regionförbund.

Almi erbjuder inte bara företagslån utan även rådgivning och riskkapital.

Det finns flera olika företagslån i Almis utbud, för att passa olika verksamheter och behov. Här nedanför hittar du några exempel. För aktuell information, besök Almis sajt.

Almi företagslån

abAlmi företagslån är avsett för små och medelstora företag och inriktar sig inte på någon viss bransch.

Varje låneansökan behandlas individuellt och det finns inte någon allmän övre gräns för storleken på lånet utan det avgörs från fall till fall. Lånetiden är normalt tre till fem år.

Som säkerhet krävs företagsinteckning eller företagsinteckning + borgen. Almi godkänner ofta låneansökningar även om lånet ses som högrisk (inom rimliga gränser), men kompenserar sig genom att ta ut en högre ränta än vad som är standard bland privata långivare. Den högre räntan motiveras också med att statliga Almi inte ska konkurrera direkt med de privata låneföretagen utan fungera som ett komplement på lånemarknaden. Den exakta räntan för ett Almi företagslån varierar från fall till fall, beroende på riskprofilen.

Rent praktiskt brukar finansieringslösningen arbetas fram i samarbete med den bank som det ansökande företaget redan använder sig av.

Almi mikrolån

Almi mikrolån är ett lån på maximalt 200 000 kronor. Det inriktar sig huvudsakligen på mikroföretag och på unga företag i uppstartsskede. Syftet är att hjälpa nya företag att etableras och växa.

Det är tillåtet att låna upp till 100% av företags kapitalbehov och pengarna får användas för både investeringar och rörelsekapital.

Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan Almi mikrolån ges med särskilt gynnsamma villkor, bland annat förmånlig ränta. En period (max 12 månader) i början av lånetiden kan göras amorteringsfri så att man inte behöver börja amortera av lånet direkt.

Maxbelopp 200 000 kronor
Maximal återbetalningstid 72 månader (6 år)
Säkerhet för lånet Begränsad personlig borgen för 10% av lånebeloppet
Uppläggningsavgift 500 kronor

Ovan nämnda garanti finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

Almi innovationslån (för innovationsprojekt i tidigt skede)

lampa

Lägsta möjliga lånebelopp: 50 000 kronor.

Almi innovationslån är ett villkorslån för företag som behöver finansiering av ett innovationsprojekt som befinner sig i ett tidigt skede. Det kan till exempel handla om att företaget behöver pengar för produktutveckling, marknadsundersökningar eller skydd av immateriella tillgångar.

Utbetalning av lånet sker i etapper efter avstämning mot i förväg uppsatta avstämningspunkter i enlighet med projektplanen.

Ett Almi innovationslån får uppgå till maximalt 50% av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kronor kan den andra halva av finansieringen utgöras av budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor per timme. För hela finansieringsbehovet får alltså maximalt 50% utgöras av budgeterad nedlagd tid.

Om lånebeloppet överstiger 300 000 kronor måste minst 25% av den totala finansieringen ske i form av kapital, det är alltså endast 25% som får utgöras av budgeterad nedlagd tid. De 25% som utgörs av kapital kan till exempel komma från företagets egna kapital eller vara ett lån i en bank.

Exempel:

  • Totalt finansieringsbehov är 400 000 kronor. Maximalt 200 000 kronor kan beviljas som innovationslån. De övriga 200 000 kronorna måste komma från företaget, men får bestå av budgeterad nedlagd tid.
  • Totalt finansieringsbehov är 800 000 kronor. Maximalt 400 000 kronor kan beviljas som innovationslån. De övriga 400 000 kronorna måste komma från företaget, och max 200 000 kronor av dessa får bestå av budgeterad nedlagd tid.

Almi tillväxtlån

Lägsta möjliga lånebelopp: 250 000 kronor

Almist tillväxtlån är för små och medelstora företag, som behöver finansiering för att utveckla affärsidéer och innovationer. Lånet får användas både för investeringar och som rörelsekapital. Tillväxtlånet får inte täcka hela finansieringsbehovet.

Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan Almi mikrolån ges med särskilt gynnsamma villkor, bland annat förmånligare ränta och längre löptid. En period (max 36 månader) i början av lånetiden kan göras amorteringsfri så att man inte behöver börja amortera av lånet direkt.

Rent praktiskt brukar finansieringslösningen arbetas fram i samarbete med den bank som det ansökande företaget redan använder sig av.

Maximal återbetalningstid 10 år
Säkerhet för lånet Företagsinteckning eller företagsinteckning + borgen

Ovan nämnda garanti ges inom ramen för InnovFin, som är finansierad av Europeiska Unionen genom Horizon2020 och den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) under Investeringsplanen för Europa.

Almi exportlån

Almi exportlån är tillgängligt för små och medelstora företag inom alla branscher. Syftet med exportlånet är att företagare ska kunna göra exportsatsningar.

Almi exportlån fungerar till stora delar som Almi företagslån, men kan tas både i svenska kronor och i utländsk valuta. Att ha ett lån i utländsk valuta kan minska valutarisken för företaget.

Låntiden för ett Almi exportlån är vanligen tre till fem år.

Som säkerhet används företagsinteckning eller företagsinteckning + borgen.

Almi exportlån skapades som ett samarbete mellan Almi, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Swedfund och Business Sweden.