Du kan utveckla din produkt som privat person. Det finns inga krav på att du måste göra det inom ett företag. Om du vill börja sälja din produkt är det dock mycket starkt rekommenderat att du startar ett företag.

Du bör alltid välja att starta ett aktiebolag. Svensk bolagsrätt tillåter dig att bilda ett antal andra bolag men ett aktie bolag är alltid det bästa valet. Detta är extra sant sedan det nödvändiga insatskapitalet sänktes till 50 000 kr.

bolagEtt aktiebolag är en egen juridik person och ett skatteobjekt. Detta innebär att företagets ekonomi skiljs helt från din egen. Du behöver inte oroa dig att bli personligt ansvarig för företagets skulder. Så länge du inte gör något olagligt eller bedrägligt så hålls företagets ekonomi avskild från din egen. Detta innebär att du kan känna dig trygg medan du försöker utveckla ditt företag. Detta kan ofta vara bra att hålla patentet i ett företag och den operativa verksamheten i ett annat. På detta sätt kan du skydda ditt patent även om ditt driftföretag går i konkurs.

Ett aktiebolag kan anta sig juridiska skyldigheter och lån precis som en vanlig person. Många banker erbjuder speciella uppstartslån till företag. Det är ofta mycket lättare att få finansiering när du har ett patent och har registrerat ett företag. Detta är sant oavsett om du vill låna pengar eller om du vill hitta en person som är villig att investera i ditt företag.

Varför skall du  bilda ett bolag?

Det är mycket svår att utveckla en produkt framgångsrikt utan att bilda ett bolag. Ett bolag ger dig viktigt juridisk skydd och viktiga skattefördelar. Om du börjar sälja produkten som privatperson kommer alla inkomster utsättas för en hög personlig skatt. Om du istället agerar som bolag så kommer företaget att utsättas för en betydlig lägre skattesats. Skatten för aktiebolag är för närvarande 28%. Denna skatt betalas enbart på din vinst. Om du agerar som privatperson skall du skatta på alla inkomster.

Du får med andra ord behålla mycket mer pengar i din verksamhet om du agerar som ett företag. Dessa pengar gör det möjligt att växa mycket snabbare och gör det mycket lättare att bli framgångsrik. Du måste fortfarande betala normal skatt på den lön du betalar dig själv samt på eventuella utdelningar du ger dig själv.

Varför välja ett AB?

abEtt aktiebolag är det enda bolag som ger dig det ekonomiska och juridiska skydd som du behöver som uppfinnare och entreprenör. Ett aktiebolag är en juridisk person och ett enskilt skattesubjekt. Detta innebär att företagets verksamhet och skyldigheter skiljs helt från de du har som privatperson.

Detta är inte sant för andra typer av svenska företag där alltid minst en ägare har ett obegränsat ekonomiskt ansvar och där pengarna utsätts för mycket mindre generösa skatteregler.

Hur man registrerar ett bolag?

Det är mycket enkelt att registrera ett bolag. Du kan göra det själv utan hjälp av en advokat. Du hittar alla ansökningshandlingar du behöver på bolagsverkets hemsida. Blanketterna är lätta att fylla i. Bolagsverket erbjuder lättförståelig information om exakt vilka avgifter du måste betala.

Behöver jag en revisor?

Huruvida du behöver en revisor beror på exakt vilken typ av bolag du väljer att bilda. Det beror också på hur många anställda du har och hur mycket pengar du omsätter. Det är dock mycket troligt att du inte kommer behöva någon revisor när du först bildar ditt bolag. Detta efter att revisorsplikten avskaffades för små aktiebolag.