upphovsrättUpphovsrätt skyddar bilder, texter, film, konstverk, brukskonst, skulpturer, webbsidor, mjukvara och andra objekt med verkshöjd. Du behöver inte ansökan om upphovsrätt. Den uppstår automatiskt när du skapar ett objekt. För att ett verk skall få upphovsrätt så krävs det att de har verkshöjd, att det är tillräckligt originellt. Exakt vad som anses ha verkshöjd kan ibland vara lite svårt att avgöra. Generellt kan sägas att allt som du gör som inte är alltför likt en förlaga får upphovsrättsskydd. I individuella fall är det upp till en domstol att avgöra om ditt verk har uppnått verkshöjd och därmed skyddas av upphovsrätten.

Saker som är skyddade av upphovsrätten får inte användas eller kopieras av andra utom i vissa situation. Ett exempel på tillåtet användande är citaträtten som ger andra rätt att använda utdrag ur din text som citat i deras text. Denna nya text kan i sin tur skyddas av upphovsrätt.

Du behöver med andra ord inte göra något alls för att få skydd av upphovsrätt. Det är viktigt att du noterar att upphovsrätt bara skyddar ett verk i sin nuvarande utformning. Den skyddar inte idéer och koncept som du beskriver i verket. Upphovsrätt är med andra ord inte ett alternativ till ett patent.

Du har exklusiv rätt till verk där du äger upphovsrätten. Du kan ge andra tillåtelse att utnyttja ditt verk. Detta kan ske endera på en fall till fall basis eller också kan du ange att ditt verk skall ha en allmän upphovsrätt ger alla rätt att använda verket under specifikt villkor. Det finns en lång rad olika standard villkor som man kan licensiera sina verk under om man vill att allmänheten skall ha rätt att använda det.

Du har rätt att ta betalt för användandet av din verk. Avtal för användandet kan vara utformade precis hur som helst så länge du och licenstagaren är överens om villkoren och betalningen för användandet. Det kan vara lönsamt att licensiera ut sina verk till andra användare och det finns ett stort antal företag som livnär sig på detta. Om du är en duktig författare, grafisk designer eller fotograf så kan en mycket stor del av din inkomst komma från att licensiera dina verk.

Du måste själv bevaka att inga andra använder sig av dina upphovsrättsskyddade verk. Detta är inget som sker automatiskt. Det finns en rad företag som kan hjälpa dig med detta.

Vad skall du göra om någon bryter mot din upphovsrätt.

copyrightDu skall aldrig vara rädd att skydda din upphovsrätt oavsett vem det är som bryter den. Du kan inte anta att användandet är tillåter bara för att det är ett stort företag, en tidningen eller tv som använder ditt arbete. Det är alltför vanligt att tidningar och annan media använder bilder och texter utan tillåtelse.

Du skall inte känna dig hedrad att de använder sig av ditt arbete. Tvärt om skall du känna dig mer motiverad att anmäla upphovsbrottet om det är ett stort företag som begår det. Att en blogg eller privatperson inte förstår vad de gör är fel är en sak. Det är mycket värre när ett stort företag bryter mot upphovsrätten. Detta är extra sant när förövaren är ett medieföretag som själv försvarar sin upphovsrätt.

Brott mot upphovsrätten kan leda till både civilrättsliga och brottsrättsliga insatser. De brottsrättsliga konsekvenserna av upphovsrättsbrott kan inkludera både böter och fängelse. Fängelse förekommer normalt bara vid grova upphovsrättsbrott. De civilrättsliga konsekvenserna av upphovsrättsbrott inkluderar ersättning till upphovsrättsägaren.

Du kan själv välja om du vill kontakta en person som bryter mot din upphovsrätt eller om du vill polisanmäla användandet direkt. Ofta kan det vara bättre att kontakta personen. I många fall rör det sig om missförstånd där användandet genast avslutas och det är också vanligt att man kan nå ett licensavtal som är förmånligt för båda parter.