Att licensiera ut sin uppfinning till ett annat företags om får rätten att tillverka och sälja produkten i utbyte mot att de betalar dig en royalty kan ofta vara en mycket bra ide. Detta eliminerar en stor del av din risk och gör det möjligt för dig licneaatt tjäna pengar utan att behöva utveckla ett eget företag. Att licensiera ut sin uppfinning kan vara särskilt fördelaktig inom stora konkurrens utsatta marknader där det är svårt att slå sig in på marknaden. I dessa fall kan det ofta vara mycket mer lönsamt att licensiera ut sin produkt till ett stort företag som redan har etablerade försäljningskanaler och som snabbt kan föra ut produkten på marknaden och sälja stora volymer av din produkt.

Om din produkt däremot är riktad mot en mindre nisch med höga marginaler och mindre konkurrens kan det ofta vara bättre att själv bygga ett företag.

Att licensiera eller inte är inte enbart ett ekonomisk beslut utan beror också på dina personliga mål och personliga preferenser. Ett exempel på detta är att du kanske inte vill bygga ett företag utan istället föredrar den frihet som ett licensavtal kan erbjuda.

Det kan också vara möjlig att göra båda delarna. Att sälja sin produkt under ett eget produktnamn samtidigt som man licensierar tekniken till andra företag som kan använda den i deras produkter. Det kan ofta vara ett bra ide att licensiera ut sitt patent på internationella marknader där man själv saknar kompetens. På detta sätt kan man maximera värdet på sitt patent.

Du bör alltid lägga ditt patent i ett företag innan du licensierar ut det. Detta ger betydande skattefördel och underlättare om du senare vill sälja patentet.

Vissa branscher kräver licens

En annan form av företagslicens är den som krävs av diverse myndigheter. Ett exempel på en sådan licens är den som Finansinspektionen utfärdar för alla företag som vill driva in- eller utlåningsverksamhet. Licensen kallas för licenserat finansiellt institut och det finns en hel del hårda krav gällande kreditbedömningar, tillgångar och mycket mer för att man ska få en sådan licens utfärdad. Licensen innebär inte bara rättigheter utan stora skyldigheter för företaget, där företaget står under kontinuerlig tillsyn.

Under 2015 kom det en lag för att samtliga banker och mindre kreditbolag måste inneha licens för att få driva en finansiell verksamhet. Detta efter att låneformen SMS-lån fått så mycket kritik då branschen orsakat en stor ökning av skuldärenden hos Kronofogden. Idag har de flesta kreditbolag licens för att få erbjuda SMS-lån, men det finns fortfarande de som är under utredning och väntar på beslut.

Kontakta ett företag

I många fall kan det hända att ett företag kontaktar dig för att licensiera din uppfinning. I andra fall är det möjligt att du måste kontakta företag för att erbjuda dem din teknologi. Det är viktigt att du bara kontaktar företag som skulle få en konkurrensfördel från att licensiera ditt patent. Om så inte är fallet så kommer företaget inte vara intresserat.

Det kan vara bra att vissa upp din produkt på branschmarknader där potentiella företagskunder kan se din produkt. Det kan vara dyrt att delta i dessa mässor men det är väl investerade pengar föresatt att du väljer mässor som är relevanta för din produkt.

Förhandla fram en licens

avtalNär ett företag kontaktar dig är det dags att förhandla fram en licens och de villkor som skall gälla för denna licens. Det första erbjudandet du får är nästan aldrig företagets bästa. Det är alltid en bra ide att förhandla fram ett bättre avtal.

Det är mycket viktigt att du känner till både marknaden och företaget du förhandlar med. Utan denna information kan du inte förhandla fram det bästa möjliga avtalet. Du måste veta hur stor marknaden är, hur stor marknadsandel företaget har och hur stora deras marginal är på varje såld produkt. Det kan ibland vara svårt att veta exakta siffror men du bör allra minst veta vad som är normalt inom branschen.

Ju mer du vet desto större chans har du att förhandla fram ett bra avtal.

Det kan ibland vara värt att anställa ett professionellt ombud för att förhandla fram ett avtal. De kan ofta förhandla fram ett mycket bättre avtal vilket gör dem mer än värda sin ersättning.

Exklusiv licens?

Du kan välja att förhandla fram en exklusiv licens. En licens som ger företaget exklusiv rätt att tillverka och sälja produkten inom en specifik marknad eller också kan du ge en icke exklusiv licens. Med en icke exklusive licens kan du licensiera din produkt till flera olika företag inklusive olika konkurrenter. De flesta företag föredrar att få en exklusiv licens eftersom detta ger dem en konkurrensfördel jämfört med deras konkurrenter. Ett företag måste vara villiga att betala en högre royalty om de vill ha en exklusiv licens. Man bör vanligtvis undvika att ge exklusive licenser till mindre aktörer på marknaden. Exklusive licenser är ofta bäst att ingå med marknadsledare som kan dra full nytta av patentet.

Ett alternativ till en exklusiv licens är att sälja sitt patent.

Engångssumma eller Royalty?

Du bör alltid söka att få både en engångssumma och en fortgående royalty. Det finns stora risker med att begränsa sig till ett av dessa alternativ.

  • Om du bara får en engångssumma så lämnar du mycket pengar på bordet om ditt patent blir en succé.
  • Om du bara får en royalty riskerar du att produkten inte marknadsförs bra av licenstagaren och att du därför får mycket små inkomster.

licensavgiftDu skall alltid förhandla fram ett avtal som ger dig en årlig grundavgift samt en viss summa per såld enhet. Hur stor denna summa bör vara beror på patentets natur. Om det är en vara för masskonsumtion kan royaltyn vara så låg som några få öre per såld enhet. Om det istället är en dyr specialprodukt kan en lämplig royalty vara värd flera tusen per såld enhet.

Minimum summa

Alla licensavtal bör ha en minimumavgift som utgår oavsett andra faktorer. Detta är speciellt viktigt om man ger en exklusiv licens. Om det inte finns en minimumavgift kan ett företag välja att inte använda patentet samtidigt som de förhindrar dig att utnyttja det på annat sätt.

Upphävande

Det är viktigt att avtalet innehåller väl stipulerade regler för avtalets upphävande, förnyelse och förfall.