På denna sida listar vi länkar som kan hjälp dig att utveckla din produkt och få ditt företag att växa.

ALMI
http://www.almi.se
ALMIs finansiering ska bidra till tillväxt i små och medelstora företag. ALMI har också finansieringslösningar för nya företag: Nyföretagarlån och Företagarlån till kvinnor. Det senare kan även beviljas befintliga företag.

Företagslån.se
http://www.företagslån.se
Guide och portal för dig som söker finansiering för ditt företag, oavsett om det är till investering eller annat.

Nutek Närings- och teknikutvecklingsverket
http://www.nutek.se
NUTEK kan hjälpa dig att hitta finansiering för att förverkliga ditt projekt och få ditt företag att växa.

Exportkreditnämnden
http://www.ekn.se
EKN ska främja svensk export genom att erbjuda garantier som skyddar mot risken att göra förluster vid affärer utomlands. EKN kan vara till stor hjälp när du börjar exportera din produkt.

Exportrådet
http://www.swedishtrade.se
Exportrådet utför i princip alla tjänster som syftar till att etablera och utveckla ett företag och dess produkter, tjänster och idéer på nya marknader. De kan med andra ord hjälpa dig när du vill lansera din produkt utomlands.

Patent och registreringsverket
http://www.prv.se
PRV handhar patent och patentansökningar i Sverige. Deras webbsida innehåller mycket information om patent.

Bolagsverket
http://www.bolagsverket.se/
Bolagsverket handhar företagsregistreringar.

Industrifonden
http://www.industrifonden.se
Industrifonden vill genom hög riskvillighet och god kapitaltillgång vara en attraktiv finansiär för små och medelstora företag samt ett viktigt komplement till banker och annat privat kapital.

Lån utan UC
http://www.smslånutanuc.se
Konsumentvägledning för dig som söker lån och sedan tidigare har många kreditupplysningar i ditt namn eller ditt företag.

Norrlandsfonden
http://www.norrlandsfonden.se
Norrlandsfondens affärsidé är att erbjuda lån för nyetablering, utveckling och expansion till främst små och medelstora företag med tillverkande eller tjänsteproducerande affärsinriktning. Verksamheten omfattar samtliga län i Norrland.

Teknopol/Teknikbrostiftelserna
http://www.teknopol.se