Att starta ett aktiebolag är ett stort steg för många entreprenörer. Det innebär inte bara en möjlighet att utveckla en affärsidé utan också ett ansvar att följa de specifika lagar och regler som gäller för aktiebolag. I denna artikel går vi igenom grunderna för att starta ett AB i Sverige.

starta aktiebolag

Varför välja aktiebolag?

Ansvarsbegränsning

I ett aktiebolag är ägarnas personliga ekonomiska risk begränsad till det insatta kapitalet. Detta skiljer sig från enskild firma där ägaren personligen ansvarar för företagets skulder.

Professionellt intryck

Ett aktiebolag kan ge ett mer professionellt intryck gentemot kunder och leverantörer, vilket kan vara fördelaktigt i många sammanhang.

Möjligheter till expansion

Aktiebolagsformen erbjuder bättre förutsättningar för expansion, bland annat genom möjligheten att ta in externa investerare.

Att starta aktiebolag

  1. Upprätta stiftelseurkund och bolagsordning. En bolagsordning är ett dokument som beskriver företagets verksamhetsområde, aktiekapitalet och andra grundläggande regler för företaget.
  2. Teckna och betala aktier. För att starta ett AB i Sverige krävs ett aktiekapital på minst 25 000 SEK. Kapitalet kan användas för företagets verksamhet. Välj vilken bank aktiebolag ska använda och låt dem ordna bankintyg och annat som krävs. Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt.
  3. Underteckna stiftelseurkunden.
  4. Upprätta en aktiebok.
  5. Ansök om registrering av aktiebolaget hos Bolagsverket. (Detta kallas för anmälan.) Glöm inte att betala avgiften. Anmälan ska göras senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats.
  6. Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Mer information hittar du hos Bolagsverket.

Företagsnamnet

Företagsnamnet måste vara unikt och får inte vara lätt att förväxla med andra företagsnamn. Det är viktigt att kontrollera detta hos Bolagsverket.

Tips! Beställ inte skyltar, brevpapper och liknande innan du vet att valet av företagsnamn har godkänts.

Viktigt att tänka på

Skaffa F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering

De flesta företag behöver registrera sig för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. Detta är viktigt för att kunna bedriva verksamheten lagligt. Mer information hittar du hos Skatteverket.

Bokföring och redovisning

Ett aktiebolag har andra krav på bokföring och redovisning än andra företagsformer. Det kan vara klokt att anlita en redovisningskonsult.

Löpande skatter och avgifter

Var medveten om de löpande skatter och avgifter som följer med att driva ett aktiebolag. Planering och god översikt är nyckeln till en sund företagsekonomi.

Juridiska aspekter

Det finns flera juridiska aspekter att beakta när man driver ett aktiebolag, inklusive avtalsrätt, immaterialrättigheter och arbetsrätt.

Frågor och svar om aktiebolag

Är ett aktiebolag en juridisk person?

Ja. När ett aktiebolag registreras hos Bolagsverket uppstår en juridisk person. Ett aktiebolag kan till exempel ingå avtal, ha anställda och äga saker.

Aktiebolaget får ett organisationsnummer från Bolagsverket. Detta fungerar ungefär på samma vis som en fysisk persons personnummer och visar att aktiebolaget är en juridisk person.

Hur länge har det funnits aktiebolag i Sverige?

Den 6 oktober 1948 antog Riksdagen Sveriges första aktiebolagsslag, vilket gjorde det möjligt att starta aktiebolag i Sverige. Grundpelarna är sådana vi känner igen även idag – aktieägarna hade inte personligt ansvar utöver det kapital de satt in och bolaget var skyldigt att hålla en årlig bolagsstämma för att redovisa bolagets verksamhet och ekonomi.

Under hela 1850-talet skapades inte fler än 78 aktiebolag i hela Sverige och nästa alla av dem var industriföretag. Det följande årtiondet hade bolagsformen blivit mer känd och 347 aktiebolag grundades.

Handel med aktier kom igång redan på 1850-talet och förekom i både Stockholm, Göteborg och Norrköping. Det kom dock att dröja till 1863 innan den första riktiga aktieauktionen ägde rum på svensk mark.

Slutsats

Att starta ett aktiebolag innebär både möjligheter och ansvar. Genom att noggrant planera och förbereda processen kan du lägga en stabil grund för ditt företagande. Kom ihåg att utnyttja tillgängliga resurser och rådgivning för att underlätta starten av ditt aktiebolag.