Den svenska industrin har byggts kring innovation. Svenska uppfinningar såsom Tetrapack, kullager, dynamit och tändstickor har skapat gigantiska företag som har hjälpt till att bygga dagens Sverige. De flesta uppfinningar får aldrig samma betydelse som de vi nämnde ovan men det innebär inte att de inte är viktiga.

Lär dig allt om daytrading

svenska uppfinningarDe flesta svenskar bär på en ide eller två som de skulle vilja förverkliga. Idéer som skulle kunna göra livet lättare för otaliga svenskar. På denna sida kommer vi att försöka ge dig de verktyg du behöver för att förverkliga din ide.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte nödvändigtvis behöver  bygga ett företag för att kunna förverkliga och dra nytta av dina ide. Om du utvecklar en ny produkt och tar patent på den så kan du sedan licensiera den till ett företag som tillverkar och säljer produkten. Det är vanligt att du får betalt för varje enhet som företaget säljer. Du behöver med andra ord inte dedicera ditt liv för att föra en produkt till marknaden.

Om du vill ta din produkt till marknaden själv så kräver detta en mycket större ansträngning men ger dig också en större belöning om du är framgångsrik. Att ta en produkt till marknaden själv kräver kunskap inom betydligt fler områden eftersom du själv måste tillverka, lagerhålla, marknadsföra och sälja produkten. Om du inte har tillgång till en stor budget kommer du initialt behöva sköta alla dessa roller själv. Allt eftersom du växer dig större kan du anställa experter för att hjälpa dig med dessa uppgifter.

Det finns inget som säger att licensiera eller bygga ett eget företag alltid är det bästa valet. Det varierar från situation till situation och från person till person. Att bygga ett eget företag ger dig förvisso en större potentiell avkastning men det tar också mer tid och är förknippat med större risk. Att licensiera en produkt ger dig som produktutvecklare chansen att gå vidare och utveckla nya produkter utan att behöva oroa dig över att marknadsföra och sälja den första. Om du har många idéer eller en ide inom en mycket konkurrensutsatt nisch så kan detta ofta vara ett bättre val.

På denna webbsida kommer vi försöka ge dig de verktyg du behöver för att bli framgångsrik oavsett om du väljer att licensiera eller själv marknadsföra din produkt. Vi kommer aldrig kunna ge dig all den kunskap som du behöver för att nå framgång med din produkt. Varje produkt är unik. Vårt mål är därför att ge dig den grund du behöver för att själv kunna hitta information och lösa alla de problem du stöter på.

Vi kommer speciellt fokusera på de vanligaste problemen som potentiella uppfinnare stöter på. Prototyp utveckling, patentansökan, finansiering och marknadsföring.  Det kan vara speciellt svårt att finansiera de första stegen i utvecklingen av en nya produkt. Detta då det är mycket svårt att få lån baserat på en ide. Ibland är det möjligt att få bidrag från olika statliga organ för affärsutveckling men ofta måste man tro på sig själv och själv finansiera utvecklingen av en prototyp. Det kan man endera göra genom att använda sparade pengar eller genom att ta ett banklån. Om du saknar andra tillgångar att ställa som säkerhet måste du ofta använda dig av ett privatlån utan säkerhet. Detta innebär att du själv står för säkerheten och inte det du finansierar lånet med.

Du måste själv avgöra om din ide är bra nog för att det skall vara värt att riskera dina egna pengar. Om du inte är villig att satsa några av dina pengar kan du inte förvänta dig att andra skall vara villiga att satsa på iden.

Idéer som kan förverkligas för en relativt liten summa pengar bör alltid utvecklas. Detta då det kan ge stor personlig tillfredsställelse att ha utvecklat produkten även om den inte blir en framgång. Om du utvecklar den kan du känna att du i vart fall försökte.  När du vet det kan du sluta tänka på iden och skapa plats för nya idéer. Och din ide kostar mycket att förverkliga bör du genomföra marknadsundersökningar innan du går vidare för att undvika att du spenderar pengar på ett projekt som har liten chans att lyckas.