patentDet är mycket viktigt att du tar patent på din nya produkt. Detta måste ske innan du publicerar allmänt tillgänglig information om produkten. Ett patent skyddar dig och förhindrar andra företag och privatpersoner från att tillverka din produkt eller en liknande produkt så länge patentet är giltigt. Ett patent ger dig med andra ord ensamrätt att tillverka den produkt du utvecklat. Ett patent är en nödvändighet för att man skall kunna licensiera sin produkt till ett annat företag. Utan patent behöver de inte ditt tillstånd för att tillverka din produkt.

I Sverige så kontrolleras Patent och Patentansökningar av Patent och Registreringsverket (PRV). På deras hemsida hittar du massvis med hjälp om du vill ansöka om ett patent.

Det finns flera olika typer av patent. Det är t.ex. möjligt att skydda en ny produkt men också att skydda ett nytt sätt att använda en gammal produkt.

Behöver jag ett ombud

Det finns inget krav på att du måste använda dig av ett ombud. Om du vill kan du agera som ditt eget ombud och dramatisk minska kostnaderna. Generellt så rekommender s det dock att man har ett ombud för att garantera att allt blir rätt.

Om du har ont om pengar och är villiga att lära dig patenträtt så är det helt möjlig att själv sköta alla aspekter av en patentansökan. Det finns ett stort antal böcker som man kan läsa. Det är viktigt att du väljer en ny upplaga och läser boken noggrant. Köp inte en begagnad bok. Detta då saker kan ha ändrats sedan bokentrycktes.

Hur mycket kostar det

Att ansöka om ett patent är tyvärr relativt dyrt. Exakt hur mycket det kostar beror på hur mycket av arbetet du gör själv och hur många länder du vill att patentet skall gälla i. Det är normalt att det kostar minst 100 000 kr att ansöka om ett patent. Svenska staten erbjuder lån som kan användas för att ansöka om patent.

Ett internationellt patent som gäller i stora delar av Europa, USA, Kina och Japan kan lätt kosta över en miljon kronor.

Kostnaden kommer delvis att bestå av patentavgifter men ombuds och översättningskostnader utgör normalt en stor del av den totala kostnaden.

På PRV.se kan du hitta en lång rad olika praktiska exempel på vad ett patent kan kosta fördelat på olika avgifter.

Måste jag ha ett patent?

patentansökanNej det finns inget krav att du måste ha ett patent och för vissa produkter kan andra skydd vara mer lämpliga. Vissa produkter är kanske inte ny uppfinningar utan bara en ny praktisk design. I detta fall kan designskydd vara mer passande än ett uppfinnarpatent.

Om du inte har ett patent eller annat skydd så kan andra företag kopiera din produkt. Detta kan göra det mycket svårt att konkurrera på marknaden. Detta är särskilt sant om man konkurrerar med stora företag som redan har utvecklade säljkanaler.

Vi rekommenderar att du alltid tar patent på dina produkter.

Svenskt eller Internationellt Patent?

Du bör alltid beakta vilka länder du vill ansöka patent i. Detta är alltid en bra ide att skydda sin produkt på viktiga marknader såsom Storbritannien, USA och Tyskland om man tror att produkten kommer vara efterfrågad på dessa marknader.